Forretningsførsel

360graders boligforvaltning med kunden i sentrum

God boligforvaltning handler om å håndtere den daglige driften på en ryddig måte, i tråd med lover og forskrifter.

Våre kunder er opptatt av å ha en trygg og serviceorientert samarbeidspartner i det daglige arbeidet. Vi er opptatt av å innfri forventninger, og vi skal levere mer enn våre kunder forventer.

Som kunde hos oss har dere en fast rådgiver som over tid blir kjent med styret og boligselskapet. Det vet vi at mange kunder setter pris på.

Styret vil få profesjonell rådgivning og bistand i forvaltningsmessige spørsmål ved behov. Våre rådgivere kjenner bransjen godt og kan veilede styrene i et vidt spekter av temaer.

Vår visjon er å oppleves som den beste boligforvalteren.

Vi leverer profesjonelle forvaltningstjenester til alle typer boligselskap. Vi ønsker å bidra til at styret i boligselskapet skal føle seg trygg på at selskapets midler og verdier blir forvaltet på best mulig måte av en profesjonell, pålitelig, kompetent og engasjert samarbeidspartner.

Vi har våre kontorer på Sluppen. Der sitter vi samlokalisert med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning som blant annet leverer drift-/vaktmestertjenester til boligselskap. Det gjør oss i stand til å tilby en totalpakke inkludert drift og vedlikeholdsavtaler til ditt boligselskap

Forvaltningstjenestene består blant annet av:

  • Generell rådgivning for styret om daglig drift av boligselskapet
  • Bistand til budsjettering
  • Administrative oppgaver
  • Bistand ifm forsikring av eiendommen
  • Håndtering av individuell nedbetaling av fellesgjeld
  • Forberedelser og deltakelse i styremøter, årsmøter og generalforsamlinger
  • Sikringsordning for felleskostnader for borettslag

Har du spørsmål eller ønsker et tilbud på forretningsførsel?

Kontakt Anita Helene Haugen for en trivelig prat.

Epost: anita.haugen@kjeldsberg.no

Tlf +47 412 35 474