God likviditet er en av nøklene til videre vekst for enhver bedrift.

Riktige beslutninger, på solide grunnlag

Et budsjett kan gi svar på mange vanskelige spørsmål. Hvor og hva kommer pengene fra, og hva skal pengene gå til? Har selskapet kontroll på økonomien? Hvilke forventninger har eiere, styre og selskapets ledelse til resultatet og likviditeten i de neste periodene?

God likviditet er en av nøklene for videre vekst for enhver bedrift. Det gjelder å ha et godt system som følger opp dine forfalte fordringer tett og profesjonelt. Vi kan tilby deg en automatisert purre og inkassoløsning som er integrert med vårt regnskapssystem.

Vi hjelper deg med likviditetskontroll i form av budsjett og oppfølging av ubetalte kundefordringer. 

Fordelene med dette er kortere kreditt-tid på utestående og lavere tapsrisiko for din del.

Et gjennomarbeidet budsjett gir et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger. Budsjettet er derfor et viktig hjelpemiddel i virksomhetens økonomistyring, som vi med vår kunnskap og erfaring kan bistå med.

Når du planlegger virksomhetens fremtid, er budsjettet ditt viktigste hjelpemiddel. Et budsjett kan defineres som en oppstilling av dine forventede inntekter og kostnader i en bestemt tidsperiode. Budsjettet er med andre ord ditt økonomiske handlingsprogram.

Verden endrer seg hurtig, og man bør anstrenge seg for at selskapet på en enkel måte kan tilpasse seg. Det er viktig å ha en dyktig samarbeidspartner når man planlegger budsjett.

Ta gjerne kontakt med oss.  Vi har brukervennlige og moderne systemer for budsjettering, både for drifts- og likviditetsbudsjettering. Våre modeller er utviklet for å belyse de økonomiske konsekvensene av planene for budsjettperioden. Parallelt med dette ser vi på historikken i selskapet og legger planer basert på tidligere erfaringer.


Har du spørsmål eller ønsker et tilbud?

Da må du gjerne kontakte Siv Skaare for en hyggelig prat.

Epost: siv.skaare@kjeldsberg.no

Tlf: +47 920 52 634