Kontraktsforvaltning for næringseiendom

Driver du med eiendom?

Da vet du antagelig at regnskapet for et eiendomsselskap er langt mer komplisert enn for mange andre type virksomheter.

Regnskap og forvaltning går dessuten hånd i hånd. Leiekontrakter skal håndteres, arealtegninger innhentes og korrekt leie innkreves. For ikke å nevne MVA-reglene, som er et solid kapittel for seg.

Vi har et dedikert team som jobber spesifikt med regnskap, kontraktsforvaltning og rådgivning for selskaper i eiendomssektoren. 

Eiendomsmarkedet endres kontinuerlig og med vårt engasjement i denne sektoren holder vi oss oppdatert på skatteregler og regelverk. 

Vårt team kan også fungere som en ressurs for ditt eiendomsselskap i forbindelse med økonomiske og driftsmessige problemstillinger. Trenger du en ekstra dytt i forhold til effektivisering, er vi en god samarbeidspartner.


Et forvaltningsteam hos oss består av;

REGNSKAPSFØRERE

Med våre regnskapsførere sørger vi for at gårdeier har økonomisk oversikt. Vi håndterer økonomiske og regnskapsmessige aspekter ved oppdraget, og har kompetanse knyttet til den type eiendom teamet forvalter. Derfor kan vi  også gi løpende økonomiske råd. Vi følger likviditeten på eiendommen og sørger for oppdaterte, økonomiske rapporter som sikrer at eier har gode beslutningsgrunnlag for utvikling og drift av eiendommen.


KONTRAKTSFORVALTER

Vi har kontraktsforvaltere som håndterer alle deler av leietakerforvaltningen i henhold til leiekontrakten. Dette innebærer ansvar for fakturering og regulering av husleie, oppfølging av garantier i leieforhold samt holder oversikt over leietakere, leieinntekter, leieareal, kontraktsutløp og andre relevante betingelser i leiekontrakten. Da det er leiekontrakten som setter forventningene for leieforholdet er dette arbeidet avgjørende for å skape høy leietakertilfredshet og lønnsomme eiendommer. Vi behandler henvendelser fra leietaker samt informerer leietakere om viktige saker av allmenn interesse.

Vi sørger for administrasjon og avregning av eiendommens felleskostnader, herunder utarbeider budsjett for eiendommens felleskostnader, vedlikehold av eiendommens fordelingsnøkler, samt fakturere og kreve inn á-konto felleskostnader i henhold til budsjett samt årlig å avregne disse mot faktiske kostnader i henhold til eiers fordelingsnøkler.


Sammen med vårt morselskap, Kjeldsberg Eiendomsforvaltning, kan vi tilby totalleveranse på drift og forvaltning av eiendommer, i alle faser av eiendommens livsløp.


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er img-0706-300x300-ct.jpg

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg, eller ønsker du et tilbud?

Kontakt Kjell for å vite mer om hva vi kan gjøre for deg.

Epost: kjell@kjeldsberg.no

Tlf +47 976 70 742