Regnskap og økonomisk rådgivning

Trenger du hjelp med regnskap?


Styret er ansvarlig for selskapets økonomi, og mange søker derfor profesjonell hjelp for å ivareta disse oppgavene. Vi har lang erfaring med faste tjenester som fakturabehandling, kjøring av lønn og honorarer, årsregnskap, rapporter, regnskapsførsel og budsjettering.

God oversikt over økonomi gir trygghet, og vi skreddersyr en løsning som gir deg denne tryggheten og kontroll.

Hvorfor velge Kjeldsberg Økonomiservice?  

Som kunde hos oss får du tilgang til gode nettløsninger med blant annet elektronisk fakturagodkjenning, økonomirapportering, analyseverktøy, reiseregninger og utlegg. Alle kunder tildeles en erfaren kontaktperson som følger opp den faste regnskapsførselen.

Vi har effektive rutiner for innkreving av felleskostnader og restanser.

Vi har både regnskapsførere og autoriserte regnskapsførere som kan lovverket, og all rapportering til myndigheter utføres forskriftsmessig.


Kontakt oss gjerne for en kartleggingssamtale.

Mona-Iren Lauvmo
Daglig leder

Epost: mona.lauvmo@kjeldsberg.no

Tlf: +47 414 41 476