Kundeservice

Kundesenteret holder åpent alle hverdager 08-16

Vi svarer gjerne på dine spørsmål!

Du finner oss på tlf 45 85 9000 eller epost kundeservice@kjeldsberg.no


Lurer du på hvem du skal henvende deg til?

Tommelfingerregelen er at du som eier i borettslaget eller sameiet skal henvende deg til styret for alt som gjelder praktiske forhold der du bor. For forhold som gjelder ditt spesifikke eierforhold, som fakturaspørsmål eller endring av din kontaktinfo kan du kontakte oss på tlf 45 85 9000, eller epost kundeservice@kjeldsberg.no

Hva kan vi hjelpe deg med?

Du kan søke ved å skrive stikkord i feltet under, eller bla deg gjennom ofte stilte spørsmål. Klikk på spørsmålet for å åpne det og lese mer.

Dokumenter og nedlastinger

Du kan laste ned et skjema for dette her: Skjema informasjon eierskifte uten megler

Du må fylle ut dette skjemaet: Utleggskjema boligselskap og legge ved originalkvittering som anvist. Skjemaet leveres til din styreleder, som signerer og sender videre til oss for utbetaling.

Passordet på ligningsoppgaven din er fullt fødsels og personnr. Er seksjonen eid av et firma, benytter du firmaets orgnr.

Du kan laste ned brukerveiledning for styreportalen her: brukerveiledning styreportal Du finner portalen på kjeldsberg.on.no

Du kan laste ned brukerveiledning her: Brukerveiledning beboerportal
Du finner portalen på kjeldsberg.on.no

Faktura

Fjernvarme betales som et a-konto beløp via fellesutgiftene. Dette beløpet er et beregnet forbruk, og ikke en fastpris. Bruker du mer enn beregningen tilsier vil fjernvarmeleverandøren fakturere dette etterskuddsvis. Brukte du mindre enn beregnet vil du få tilgodebeløpet tilbakebetalt.

Category: Faktura

Dette kan du få direkte fra leverandøren av TV og Internett til ditt boligselskap.

Category: Faktura

Dersom kjøper overtar leiligheten på en dato etter den 01. i måneden må selger betale hele sin faktura for den måneden. Oppgjør mellom kjøper og selger dersom denne skal splittes må dere avtale dere i mellom. Kjøper skal aldri betale selgers faktura.

Nei, det er ikke mulig å sette individuelle forfallsdatoer for hver enkelt eier. Behøver du derimot en betalingsutsettelse kan du kontakte styret for å gjøre en individuell avtale om dette.

Category: Faktura

Vi kan ikke fakturere felleskostnadene til andre enn juridisk eier av leiligheten. Dersom leietaker skal betale felleskostnadene må du selv kreve inn dette, og du må selv sørge for at din faktura er betalt innen fristen.

Category: Faktura

Du må fylle ut dette skjemaet: Utleggskjema boligselskap og legge ved originalkvittering som anvist. Skjemaet leveres til din styreleder, som signerer og sender videre til oss for utbetaling.

Fjernvarme avregnes etterskuddsvis, og faktureres derfor året etter forbruk.

Du faktureres altså for den perioden du var registrert som eier av leiligheten året før.

Har du spørsmål vedrørende grunnlaget for fakturaen må du rette dette til fjernvarmeleverandøren.

Category: Faktura

Har du fått en purring fra Kredinor, må du ta saken videre med dem. Har du betalt etter forfall må du likevel betale purregebyret. Husk at hver enkelt faktura har unikt KID-nummer, og dette må oppgis ved innbetaling for at banksystemene skal kunne registrere innbetalingen din mot riktig faktura.

Category: Faktura

Kjøp og salg av leiligheter

Dersom kjøper overtar leiligheten på en dato etter den 01. i måneden må selger betale hele sin faktura for den måneden. Oppgjør mellom kjøper og selger dersom denne skal splittes må dere avtale dere i mellom. Kjøper skal aldri betale selgers faktura.

Ved eierskifte av en bolig i løpet av inntektsåret, skal den opplysningspliktig rapportere en oppgave på både selger og kjøper. Andel inntekter og kostnader fordeles etter antall hele måneder man har eid boligen. Andel formue og gjeld settes i (0) for den som ikke eier boligen ved utgangen av inntektsåret.

Du kan laste ned et skjema for dette her: Skjema informasjon eierskifte uten megler

Portal og pålogging

For å kunne opprette en bruker må du benytte den epost-adressen vi har registrert på deg i vårt system. Er du usikker på hvilken epost dette er kan du kontakte sentralbordet på 45859000 eller kundeservice@kjeldsberg.no
Portalen finner du på www.kjeldsberg.on.no

Passordet på ligningsoppgaven din er fullt fødsels og personnr. Er seksjonen eid av et firma, benytter du firmaets orgnr.

Du kan laste ned brukerveiledning for styreportalen her: brukerveiledning styreportal Du finner portalen på kjeldsberg.on.no

Du kan laste ned brukerveiledning her: Brukerveiledning beboerportal
Du finner portalen på kjeldsberg.on.no

Skattemelding

Andel skattepliktig inntekt: eiers andel av renteinntekter, evt gevinst fra salg av eiendeler, eiendom eller anleggsmidler

Andel fradragsberettiget kostnad: eiers andel av rentekostnader, pensjonspremie til heltidsansatte (gjelder borettslag)

Andel formue: eiers andel av samlede eiendeler, f.eks bankinnskudd, utestående fordringer

Andel gjeld: eiers andel av boligselskapets langsiktige gjeld, leverandørgjeld og ev. skydig skattetrekk

For utdypende forklaring viser vi til www.skatteetaten.no

Category: Skattemelding

Frist for å sende ut årsoppgave til den skattepliktige i et boligselskap er 15. februar. Kjeldsberg Økonomiservice sender ut årsoppgaven elektronisk til de med kjent e-post-adresse og pr. post til de øvrige.  Den vil også ligge tilgjengelig i beboerportalen.

Category: Skattemelding

Ved eierskifte av en bolig i løpet av inntektsåret, skal den opplysningspliktig rapportere en oppgave på både selger og kjøper. Andel inntekter og kostnader fordeles etter antall hele måneder man har eid boligen. Andel formue og gjeld settes i (0) for den som ikke eier boligen ved utgangen av inntektsåret.

Dersom det er tinglyst flere eier en seksjon sammen, skal det gis en oppgave for hver eier. Beløpspostene fordeles på antall eiere, uavhengig av internt eierforhold. Forretningsfører rapporterer 50 % tallene på hver av eierne (dersom det er to) til Skatteetaten, uansett internt eierforhold.

Den enkelte må derfor selv justere beløpene på skattemeldingen, dersom det er en annen fordeling på eierforholdet.

Category: Skattemelding

Borettslag, sameier og andre organisasjoner må levere tredjepartsopplysninger til Skatteetaten. Fristen for å rapportere er 31. januar.
Det er i utgangspunktet styrets ansvar å påse at jobben gjøres i tide, men via forvaltningsavtalen overføres dette ansvaret til oss.
Vi sørger derfor for å rapportere inn riktige opplysninger slik at tallene på den enkeltes skattemelding blir riktig.

Category: Skattemelding

Borettslag, sameier og andre organisasjoner må levere tredjepartsopplysninger til Skatteetaten ihht skatteforvaltningsloven kap. 7 med forskrift. Informasjonen fra tredjepartsopplysningene benyttes blant annet til forhåndsutfylling av skattemelding. Det rapporteres andel skattepliktig inntekt, fradragsberettiget kostnad, formue og gjeld.

Skatteetaten kjenner ikke til hvilke fordelingsnøkler som gjelder i det enkelte boligselskap og kan derfor ikke fordele tredjepartsopplysningene riktig på skattemeldingen til den enkelte seksjonseier eller andelseier.

Tredjepartsopplysninger ble tidligere kalt ligningsopplysninger.

Category: Skattemelding

Dersom man som eier av bolig får tilsendt en erstatningsoppgave fra boligselskapet, skal man forholde seg til tallene i denne og se bort fra den årsoppgaven man først mottok.

Ny informasjon om regnskapstall kan ha hørt til at man må fordele tallene på nytt mellom eierne i boligselskapet.

For mer detaljert informasjon om tredjepartsopplysninger og skattemelding, besøk www.skatteetaten.no

Category: Skattemelding

Skifte, arv og dødsbo

Først må du varsle forretningsfører, og sende en gyldig skifteattest, slik at vi kan registrere deg som rettmessig eier og registrere korrekt kontaktinformasjon.

Dersom leiligheten skal selges videre kan en advokat eller megler hjelpe deg med dette.

Dette er fordi boet etter avdøde fortsatt har rettigheter og forpliktelser til eiendommen. For å kunne fjerne vedkommende fra eieroversikten må vi få tilsendt en gyldig skifteattest. Merk at vi ikke får automatisk varsling ved dødsfall eller skifte, og at du derfor må varsle oss om dette.

Load More