Styreopplæring og kurs

Det er et stort ansvar å sitte i styret

Derfor arrangerer vi to faste kundekvelder i året, slik at du kan få svar på det du lurer på, og lære mer om hva styrets ansvar og plikter er.

Kundekveld 1. halvår/Vår:

Etter årsmøtene er det ofte ny styresammensetning, og flere som ikke har erfaring med styrearbeidet fra før. Denne kvelden fokuserer derfor på hvilke oppgaver (på overordnet nivå) som ligger til styret, og hva som er deres ansvar. I tillegg informerer vi om styreåret og hva som skal gjøres til hvilke tidspunkt, samt hva som er forretningsførers ansvar og hva styrene må bidra med selv.

Vi legger også inn en gjennomgang av styreportal og beboerportal inkl regnskapsprogrammene, slik at du er rustet til å ta disse i bruk.

Kundekveld 2. halvår /Høst:

Denne kvelden er viet til faglig påfyll, og vi prøver å tilpasse tema etter hva dere har etterspurt av informasjon det siste året, samt andre aktuelle emner. Agendaen for kvelden er derfor ulik fra år til år.